“Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszéke” organizer bejegyzései.