“קרן משפחת רודרמן: יחסי ישראל-יהדות ארצות הברית” organizer bejegyzései.