Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Borbély Szilárd

  Müpa Budapest Komor Marcell utca 1
Budapest, 1095 Magyarország
   

Borbély Szilárd

A 2014. február 8-án tragikus körülmények között elhunyt Borbély Szilárd nemzedékének kiemelkedő alkotója volt. A mindössze ötven évet élt író életműve kényszerű töredékességében is nagyívű, mind nyelvi, mind műfaji értelemben kivételesen gazdag.

A kor meghatározó stílus- és formaeszményeinek ellenállva teremtette meg saját líranyelvét, amelyet azonban soha nem hagyott megmerevedni. Újabb és újabb járatlan ösvényekre lépett – költői pályájának így szinte valamennyi kötete fordulópontnak tekinthető. Filológiai és filozófiai, irodalomtörténészi tudása és felkészültsége sajátos mélységet ad az antik mitológiát, a későkeresztény, a barokk vagy a haszid hagyományt, egyáltalán: az európai kultúrtörténetet magába építő, azt folytonosan faggató szövegeinek. A száraz bölcselet ugyanakkor távol áll tőle: mindig és mindenestül költő. Klasszikus versformákban föltett kérdései hitről és vallásról, szenvedésről és részvétről, bűnről és megváltásról, a testről és annak tabuiról könyörtelenül egyetemesek, és az egyik legsúlyosabb lírai téttel bírnak: tisztán tartani a fogalmainkat. A Borbély-életmű sűrű belső összefüggéseinek, a magyar és világirodalmi elődökhöz – Kertész Imréhez, Pilinszky Jánoshoz vagy éppen Kafkához – való viszonyának megértése csakis prózai munkáinak, így a világsikert arató Nincsteleneknek vagy a Halotti Pompa verseihez szorosan kötődő Árnyképrajzoló „körülírásainak” felidézésével lehetséges. Az esszé- és drámarészletekkel, róla vagy hozzá írt szövegdarabokkal is kiegészülő est arra tesz kísérletet, hogy felmutassa Borbély Szilárd munkásságának rendkívüli rétegzettségét.

///

A Müpa social media házirendje:

www.mupa.hu/rolunk/hazirend#kozossegi-media-hazirend
www.mupa.hu/en/about/rules#social-media-policies

Tovább az esemény oldalára »