Naptár

Már
27
hét
Konferencia Sinkó Ervin halálának 50. évfordulóján @ Elte Btk Kari Tanácsterem
Már 27 – Már 28 egész nap


Szemben a bíróval: Konferencia Sinkó Ervin halálának 50. évfordulóján

„A nemzet nem földrajzi, nem is hatalmi, hanem szellemi egységet fog jelenteni”. (Sinkó Ervin)

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (BTK) Sinkó Ervin halálának 50. évfordulóján közösen kétnapos emlékkonferenciát rendeznek 2017. március 27-28-án a BTK Kari Tanácstermében. A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk. Regisztráció: esemeny@mazsihisz.hu

Sinkó Ervin életútját és életművét értelmezik írók, történészek, irodalmárok és filozófusok. Minden szóba kerül majd, ami látszólag elsüllyedt az elmúlt századdal együtt és közben mégis aktuális.

Egy magyar zsidó kisebbségi író, aki 1919-ben ott van a Tanácsköztársaság vezetői között és a vörösterror ellenségeként „szemináriumot” tart a levert monitorlázadás résztvevőinek. Hontalanként járja körbe Európát és lesz alkalma a tisztogatások időszakában kiábrándulni Sztálin Szovjetuniójából. Megírja a Tanácsköztársaság regényét, az Optimistákat és a „kiábrándulás” történetét is Egy regény regénye címmel. Élete utolsó évtizedeit Tito Jugoszláviájában tölti, ahol megalapítja az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékét, a kisebbségi magyar felsőoktatás és értelmiségi utánpótlás-képzés legfontosabb vajdasági intézményét.

PROGRAM

Optimisták: megváltás és társadalom
2016. március 27. hétfő, 13.00-16.30 óra

13.00 óra: Ünnepélyes megnyitó
Heisler András, a Mazsihisz elnöke és Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, professzor, az ELTE Irodalom és Kultúratudományi Intézetének volt vezetője

13.15 óra
Ablonczy Balázs történész (MTA Történettudományi Intézet) – „A regény Párizsáról” – Sinkó Ervin és a franciaországi magyar kommunista mozgalom kapcsolatáról az 1930-as években

13.40 óra
Lichtmann Tamás irodalomtörténész (OR-ZSE) – Profán messianizmus és hívő marxizmus összefüggéseiről

14.05 óra
Losoncz Alpár filozófus (Újvidéki Egyetem) – Sinkó Ervin1945 utáni jugoszláviai „szerepeiről”

Kávészünet

14.50 óra
Schein Gábor író – „Az emberiség történelmé”-ről és az „emberbogár”-ról

15.15 óra
Szécsi Noémi író – Az 1910-es évek és a Horthy-korszak magyar baloldali női szerepmintáiról

15.40 óra
Tamás Gáspár Miklós filozófus – A Szemben a bíróval utolsó mondatáról és az erőszak kérdéséről

16.00 óra – kérdések, válaszok

Regények regényei: a forradalmi esztétika
2016. március 28. kedd, 9.30-13.00 óra

9.30 óra
Csányi Erzsébet irodalomtörténész (Újvidéki Egyetem) – A forradalmi esztétikáról

9.55 óra
Faragó Kornélia irodalomtörténész (Újvidéki Egyetem) – Sinkó Ervin regényes világkoncepcióiról

10.25 óra
Hammerstein Judit irodalomtörténész (Balassi Intézet) – „Egy optimista feljegyzései”-ről, a két világháború közötti korszak magyar íróinak Szovjetunió-élményéről

Kávészümet

11.10 óra
Radics Viktória író – Sinkó és Mirosav Krleža moszkvai naplójegyzeteiről

11.35 óra
Thomka Beáta irodalomtörténész (Pécsi Tudományegyetem) – Irodalomról és töredékességről

12.00 óra
Végel László író – „A honfoglalás lehetetlenségéről”, az univerzális kisebbségiség tapasztalatáról

12.25 óra – kérdések, válaszok

Időpont: 2016. március 27-28.
Helyszín: ELTE-BTK Kari Tanácsterem
Pontos cím: Budapest VIII. ker., Múzeum krt. 4/A.

EszterHáz Könyvklub – Jiří Weil: Élet csillaggal @ Bálint Ház
Már 27 @ 19:00 – 22:00


Jiří Weil: Élet csillaggal c. könyvéről bevezető gondolatok és moderálás: Kelemen Ágnes

//////////////////////////////

A könyvről ■ Jiří Weil: Élet csillaggal
Libri Könyvkiadó ■ 280 oldal ■ ISBN: 9789633551165 ■ Fordította: Detre Zsuzsa ■ 2016

Hatágú a sárga csillag, a közepéről görnyedt, púpos, idegen nyelvű felirat vigyorog. Josef Roubíček kabátjára ölti a csillag ágait, és bal oldalon, pontosan a szíve fölött hordja, egy centivel se lejjebb vagy följebb. Erre szigorú előírások vonatkoznak. Próbálja megszokni, hogy viszonylag szabályosan verő szíve fölött ezzel a jelvénnyel jár,kel,oson Prága utcáin.
Mert villamosra többé nem szállhat.
Egyedül marad az emberek között, egyes egyedül, mert mindenki kitér az útjából.
Többé nem tartozik senkihez.
Mindennap új szabályok lépnek életbe, és új deportálási listák készülnek.
Képzeletben leveleket fogalmaz hajdani kedveséhez, aki még időben elmenekül a városból, később, amikor már alig emlékszik rá, egy mellé szegődött macskához beszél.
Regisztrálja az élet aprócseprő dolgait, így nem veszti el kapcsolatát a valósággal. Az életével. És így menekül meg.

//////////////////////////////

Az EszterHáz Egyesület Könyvklubja nyitott, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Ha szeretnél részt venni a könyvről tartott beszélgetésen, kérjük, regisztrálj, hogy biztosítsd a helyed a korlátozott férőhelyű teremben – mi pedig tudjuk, hány székre, fénymásolatra és pohárra lesz szükségünk. Bejelentkezés: eszterhaz@gmail.com
Az esemény klub jellegénél fogva az első 30 jelentkezőt tudjuk csak regisztrálni és beengedni a terembe.
Legyél Te is könyvklubunk tagja!
Szeretettel várunk férfit és nőt, fiatalt és örök fiatalt

KÖNYVLISTA ■ ELŐADÓK / MODERÁTOROK
ZSIDÓK, NŐK, ZSIDÓ NŐK ■ az EszterHáz Egyesület Könyvklubjának harmadik 2016-2017-es évadának a programja:

2017. Április 24.
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója
Bevezeti: Pécsi-Pollner Katalin

2017. Május 29.
Clara Royer: Csillag
Bevezeti: Kis Katalin Éva

2017. Június 26.
Kardos G György Avraham Bogatir hét napja
Bevezeti: Erős Ferenc

//////////////////////////////

Tagsági díj 1 évre – szeptembertől szeptemberig: 3000 Ft

Újlipotváros női klub @ Zsilip
Már 27 @ 20:00 – 22:00


Kedves Lányok, Hölgyek, Barátaim,

Örömmel invitállak meg benneteket ismét, Ros Chódes Niszán, Niszán hónap beköszöntének tiszteletére, március 27-én, hétfőn, 20:00-kor otthonunkba.
Ez alkalommal is összejönnénk, beszélgetnénk, ennénk-innánk és a nőket érintő fontos és érdekes kérdéseket is átbeszélhetnénk.

A közelgő Pészách ünnepe remek alkalmat teremt arra, hogy elmélyedjünk az ünnep és, különös tekintettel a Széder este, szabályaiban, szokásaiban illetve beszélhetünk pészáchi ételek receptjeiről is.
Felfedjük az ünnepi asztal titkait, a különleges szép teriték készitése is része lesz programunknak, Csupa női praktika, amellyel az ünnepi hangulatot fokozhatjuk. Mindezt természetesen a szokásos vidám hangulatban!

Nagy szeretettel várlak benneteket ismét,
üdvözlettel,

Sosi

Már
28
ked
Rosh Chodesh Nisan
Már 28 egész nap
Rosh Chodesh Nisan @  |  |

Beginning of new Hebrew month of Nisan

hebcal.com/h/rosh-chodesh-nisan

Israel, a country based on Innovation and Tradition @ Izraeli Kulturális Intézet / Israeli Cultural Institute
Már 28 @ 18:00 – 20:00


A lecture by Professor Daniel Hershkowitz

Rabbi Professor Daniel Hershkowitz is the President of Bar-Ilan University. A former Minister of Science and Technology in the 18th Knesset, he serves as rabbi of the Ahuza neighborhood in Haifa, and is the President of the Rabbinic Court presiding over issues of conversion to Judaism. Professor Hershkowitz pursued advanced Torah studies at the national Zionist Merkaz HaRav Kook Yeshiva in Jerusalem before earning his BA, MA and PhD degrees in mathematics from the Technion, Haifa. His specialty was linear algebra with a focus on the matrix theory. At the Technion, Rabbi Professor Hershkowitz held various academic posts and published more than 90 scientific articles in professional journals. As President of Bar-Ilan, Hershkowitz is proud of the university’s ongoing dialogue programs aimed at fostering understanding and acceptance between the various sectors of Israeli society. President Hershkowitz is the Honorary President of the Hungarian Israeli Scientific Society. The lecture will be held in English.

Daniel Hershkowitz professzor előadása

Daniel Hershkowitz professzor a Bar-Ilan Egyetem elnöke, Izrael korábbi tudományos és technológiai minisztere a 18. Knesszet alatt. Haifán, az Ahuza városnegyedben rabbiként szolgál, a Rabbinátusi Bíróság zsidó vallásba való betérésért felelős elnöke. Hershkowitz professzor magas szintű Tóra tanulmányokat folytatott a jeruzsálemi Merkaz HaRav Kook cionista jesivában, mielőtt megszerezte BA, MA és Phd végzetségét matematikából a haifai Technion Egyetemen. Tudományos munkája a lineáris algebrán belül a matrix elméletre összpontosít. A Technionon Hershkowitz professzor számos akadémiai pozíciót töltött be, több mint 90 tudományos tanulmánya jelent meg szakmai folyóiratokban. A Bar-Ilan Egyetem elnökeként büszke az egyetemen folyó párbeszédet elősegítő programokra, amelyek az izraeli társadalom különböző szektorai közötti megértést és elfogadást támogatják. Hershkowitz elnök úr a Magyar-Izraeli Tudós Társaság tiszteletbeli elnöke.
Az előadás nyelve angol.

Szövetségesek vagy ellenségek: tudomány és vallások @ Bálint Ház
Már 28 @ 18:00 – 20:00


Evolúció, avagy az ember, a lelketlen majom – BALÁZS GÁBOR eszmetörténész és HORÁNYI GÁBOR fizikus az evolúció elméletéből kiinduló beszélgetésének a fő kérdései a következők lesznek:
■ Helyes-e az a széles körben elterjedt nézet, hogy ellentét van tudomány és a hagyományos vallások között?
■ Jobb helyzetben vannak-e az evolúció elmélete szempontjából a modern, istenfogalom nélküli vallások (liberalizmus, emberjogi aktivizmus, fasizmus, kommunizmus stb.), mint a hagyományos vallások?
■ Milyen értelemben beszélhetünk a tudomány objektivitásáról?

//////////////////////////////////////////

Belépő: 900 Ft,
Bálint Ház tagságival: 700 Ft,
Nyugdijas kedvezmény: 700 Ft,
Salom Klub tagságival 500 Ft
Bálint Ház Hűség Kártyával ingyenes.
Diákigazolvánnyal ingyenes.

Sajtójegyért kérjük, hogy regisztráljanak a sajto@balinthaz.hu címen.

A Pulitzer-ügy // Fodor Tamás, Szinetár Dóra, Makranczi Zalán // @ Spinoza Színház
Már 28 @ 19:00 – 20:20


Doku-dráma
Egy makói New Yorkban

A tizenhét éves makói zsidó fiatalember egy szó angol tudás és egyetlen cent nélkül 1864-ben elindul Amerikába. 22 évesen már szenátor, felküzdi magát a leggazdagabb amerikaiak közé, megépíti New York első felhőkarcolóját. Megteremti a modern újságírást, korrupció miatt perli Amerika elnökét, küzd a sajtószabadságért és a demokráciáért. A pert megnyeri.

Joseph Pulitzer: Fodor Tamás
Theodore Roosevelt/
Albert Pulitzer Makranczi Zalán
Bírónő/újságírónő Szinetár Dóra

Írta: Sándor Anna
Dramaturg: Szeredás András
Jelmez: Veréb Dia
Rendezte: Czeizel Gábor

Jegyár: 3000,-

Spinoza Színház
1074 Budapest, Dob u. 15.
www.spinoza.hu
T: +36 1 413 7488

Pénztár:
Hétköznaponként: 14-18 óráig, előadások napján az előadás végéig
Hétvégén: az előadások előtt egy órával

Már
29
sze
Hétköznapi Hőseink – Őrült vagy megváltó? @ Bálint Ház
Már 29 @ 17:00 – 18:30


Milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki nagyobb társadalmi változások elindítója legyen? Kell-e ehhez valamiféle megszállottság, és ha igen, minden megszállottból hős lesz-e? Min múlik az, hogy valaki őrültként, antiszociális lázadóként végzi-e vagy a társadalom végül rájön arra, hogy amit tett, az pozitív változásokat idézett elő?! Csupán az egyénen múlik vagy a közeg sem mellékes abban a folyamatban, hogy hány ‘hétköznapi hős’ választódik ki egy-egy társadalomban? Egyáltalán milyen társadalom az, ahol ezeket az embereket hősnek kell hívni, és van-e olyan hely, ahol inkább sok kis hős létezik?

Vendégek:
•● Harcsa Veronika énekes
•● Bánki György pszichiáter (Bánki György A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról c. könyv szerzője)
•● Bakai Gyöngyi, addiktológiai konzultáns, személyiségfejlesztő

Moderál:
•● Hidas Judit, író, szerkesztő

Belépő: 900 Ft
Bálint Ház tagságival: 700 Ft
Nyugdijas igazolvánnyal: 700 Ft
Salom Klub tagságival 500 Ft
Bálint Ház Hűség Kártyával ingyenes.
Érvényes diáikgazolvánnyal ingyenes.
Sajtójegyért kérjük, hogy regisztráljanak a sajto@balinthaz.hu címen.

Végszó Csáki Judittal, vendég: Fekete Ernő @ Spinoza Színház
Már 29 @ 19:00 – 20:30


Végszó – ez a címe a beszélgetős est-sorozatnak, melyen Csáki Judit színikritikus, a Revizor kritikai portál főszerkesztője kérdez, és
általában végszóhoz szokott alanyok válaszolnak: színészek, színházi emberek, filmesek, írók.

Jegyár: 2000,-

Spinoza Színház
1074 Budapest, Dob u. 15.
www.spinoza.hu
T: +36 1 413 7488

Pénztár:
Hétköznaponként: 14-18 óráig, előadások napján az előadás végéig
Hétvégén: az előadások előtt egy órával

Már
30
csü
Beszélgessünk a pünkösdi közösségról – vallásokról közérthetően @ Bálint Ház
Már 30 @ 18:00 – 21:00


Sorozatunkban kiválasztottunk 11 vallást illetve vallási irányzatot, amelyről az egyes vallások, egyházak, közösségek autentikus képviselői beszélnek saját meggyőződéseikről illetve a vallásuk legfontosabb kérdéseiről.

A sorozat tizedik beszélgetésének vendége Pataky Albert, aki a pünkösdi közösséget mutatja be nekünk.

■ ■ ■ ■ ■ ■

A beszélgetéseket SZUNYOGH SZABOLCS író, újságíró vezeti, akinek a Jákob csillaga – Zsidóság – vallás, hagyomány, kultúra című, a zsidóságról írt könyvét 2015-ben jelentette meg a Noran Libro kiadó.

A sorozatot Nagy Erzsébet közgazdász, teológus, a Bálint Ház külső munkatársa szerkeszti.

Dátum ■ Téma ■ Vendég
2016. szeptember 22. ■ Ortodox kereszténység – Román ortodoxia ■ Magyar Máriusz esperes
2016. október 6. ■ Katolicizmus ■ Beer Miklós római katolikus püspök
2016. november 10. ■ Református egyház ■ Karsay Eszter lelkipásztor
2016. december 1. ■ Evangélikus egyház ■ Csepregi András teológus
2017. január 5. ■ Iszlám ■ Sulok Zoltán vallásjogász és dr Anwar Zsuzsanna
2017. január 26. ■ Buddhizmus ■ Cser Zoltán rektorhelyettes
2017. február 16. ■ Krisna Tudatú Hívők Közössége ■ Pálok Péter
2017. március 9. ■ Baptisták ■ Mészáros Kálmán teológia tanár
2017. március 30. ■ Pünkösdi Közösség ■ Pataky Albert
2017. május 4. ■ Hit Gyülekezete ■ Mészáros István László jogász
2017. május 25. ■ Bahá’i Közösség ■ Selyem Gyöngyi képviselő

Belépő: 900 Ft
Kedvezmények: Bálint Ház tagságival: 700 Ft;
Nyugdíjas igazolvánnyal: 700 Ft
Bálint Ház Hűség Kártyával ingyenes.
Diákigazolvánnyal ingyenes.
Sajtójegyért kérjük, hogy regisztráljanak a sajto@balinthaz.hu címen.

Frankel Baráti Kör @ Budai Micve Klub
Már 30 @ 18:00

Frankel Baráti Kör A Frankel Baráti több mint tíz éve találkozik a Micve Klubban minden csütörtök este. Házi készítésű finom vacsora, kártya és traccs party a fő program.

Irodalom Éjszakája 2017 @ különböző helyszínek az V. és a IX. kerületben
Már 30 @ 19:00 – 23:00


A tavaly újraéledt és nagy sikert aratott Irodalom Éjszakája 2017-ben is folytatódik. A különleges irodalmi happening március 30-án költözik az V. és IX. kerületbe, hogy formabontó stílusban hozza közelebb a kortárs világirodalmat a hazai közönséghez. Az Irodalom Éjszakáján a Katona József Színház színművészei huszonkét izgalmas, esetenként a közönség számára egyébként nem látogatható helyszínen olvasnak fel részleteket 22 ország kortárs szerzőjének novelláiból.

PROGRAM: 19 és 23 óra között fél óránként olvassák fel az irodalmi részleteket a színészek (egy helyszínen összesen nyolcszor).

A programot az Ed is On és Jordán Adél koncertje zárja este 11 órától a Kamrában.

Idén az alábbi országok vesznek részt a projekben: Ausztria, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Izrael, Japán, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Nagy Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Szlovákia és Törökország.

FŐ PARTNEREK
Budapest Fővárosi Önkormányzata
Katona József Színház

A belépés ingyenes!

További részleteket az eseményről 2017. március 1-től találtok a www.irodalomejszakaja.hu weboldalon.

#eunic

Retikül Női Irodalmi Szalon @ RS9+ 'Vallai kert'
Már 30 @ 19:00 – 20:30


Folytatódik nagysikerű Retikül Női Irodalmi Szalonunk. Márciusban
Elif Shafak: A város tükrei című regényét mutatjuk be.

A 16. század végi Spanyolországban játszódó regény főszereplői az inkvizíció elől menekülő ibériai zsidók, akiket az Oszmán Birodalom zsidó közösségei fogadtak be.
A török származású írónő regénye egzotikus helyekre és izgalmas történelmi korokba kalauzol el bennünket.
A regény Takáts Andrea (Takáts Andrea Színésznő Hivatalos Oldala)színésznő tolmácsolásában kel életre. Közreműködik Kardos Dániel, aki szefárd-zsidó és török zenét játszik majd.

IDŐPONT: 2017. március 30., csütörtök, 19:00
HELYSZíN: RS9+ ‘Vallai kert’ (1075 Budapest, Rumbach S. utca 9.)
JEGYÁR: 1500,- Ft, Mazsike-kártyával 1200,- Ft
A jegyek megvásárolhatók a helyszínen, vagy előjegyezhetők a Mazsike irodájában: mazsike@gmail.com, tel.: 06-1-311-6665.

További információ: mazsike.hu/irodalom/retikul-noi-irodalmi-szalon-2017-03-30-elif-shafak-varos-tukrei

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Hot Jazz Band // 03.30. @ Mazel Tov
Már 30 @ 20:30 – 23:00


• Újra a kertben koncertezik a Hot Jazz Band! •

Az 1985-ben alapított Hot Jazz Band egyedülálló eredményeket, páratlan karriert tudhat magáénak. A hat zenész mégis a legbüszkébb arra lehet, hogy eredeti célkitűzésük, hogy újra életre keltsék, megismertessék és megszerettessék a jazzkorszak hangzásvilágát, elérte célját.

A megalakuláskor még főként dixielandet játszó zenészek hamar rájöttek, hogy ez a műfaj sokkal gazdagabb, mint az elsőre megismert, elpufogtatott dixieland repertoár. Az 1920-as, ’30-as, ’40-es évek muzsikája talán a legszínesebb könnyűzenei műfaj. A méltán népszerű charleston, shimmy, fox trott táncok, a ’20-as évek gramofonos hangzása, a ’30-as évek fox, szving táncok lüktető, szvinges zenéje és a ’40-es évek szving és amerikai dixieland revival stílusai kelnek napjainkban is életre általuk.

Asztalfoglalás: +36 70 626 42 80

Már
31
pén
Making Presentations Like TED @ Bálint Ház
Már 31 @ 17:30 – 19:30


Professional and Personal Language Development Meetup
Hogy ne csak beszélj, de igazán kommunikálj is!

Gyere el Te is 2×60 perces nyelvi közösségi találkozónkra, ahol angolul beszélünk olyan témákról, amiktől igazi kommunikátorrá válsz.

Aktuális témánk:

Making Presentations Like TED

Since 2006, TED Talks have transformed public speaking, communicating new ideas & introducing the latest innovations. But while admired & appreciated, the TED Talk approach is still illusive to many English language learners. To turn any professional presentation into a TED style presentation, adopt some specific & universally admired techniques, which are guaranteed to improve your pitches.

Ha megérted a fenti leírást (nem kell minden szót, csak a lényeget!), akkor nyugodtan jelentkezz!

Aki a meetupot tartja: Randi Paige (anyanyelvi tréner, coach, language imaginátor, professional TV producer – CBS Studios, Universal Studios)

Helyszín: Bálint ház, Kibic terem (1065 Budapest, Révay u. 16.)

A meetup díja 3500 Ft/alkalom de ha március 24-ig befizetsz csak 3000 Forint! A díjat a Converzum irodájában tudod befizetni. (1033 Budapest, Tavasz utca 3.)

Jelentkezz telefonon (06 1 368 11 56) vagy emailben (info@converzum.hu)!

Küldd tovább az e-mailt barátaidnak is, akik szívesen fejlesztenék angoltudásukat!

Kabalat Sabat – Szombatfogadó istentisztelet
Már 31 @ 18:00 – 19:00
Szombatköszöntő foglalkozás, Talmud Tóra gyerekeknek @ Frankel Zsinagóga
Már 31 @ 18:00 – 19:15

Minden péntek este, az Istentisztelet ideje alatt Szombatköszöntő foglalkozást tartunk a gyerekeknek.

A foglalkozáson megismerkednek a zsidó hagyományokkal, ünnepekkel, kézműveskednek, énekelnek.

A gyerekek elmesélik, milyen jó dolgok történtek velük a héten, meggyújtják a szombati gyertyákat, elmondják

az áldást a kalácsra. Ezzel a kis ünnepségel zárják le a hetet és köszöntik a Szombatot.

Ezután csatlakoznak a zsinagógai Istentisztelethez, résztvesznek a Kiduson.

IMG_3299

 

Gyertyagyújtás @ Budapest
Már 31 @ 18:54 – 18:54
ápr
1
szo
Parashat Vayikra
ápr 1 egész nap
Parashat Vayikra @  |  |

Torah: Leviticus 1:1 – 5:26
Haftarah: Isaiah 43:21 – 44:23

hebcal.com/s/vayikra

Ima
ápr 1 @ 10:00
Szombati Istentisztelet @ Frankel Zsinagóga
ápr 1 @ 10:00 – 12:30

Szombati Istentiszteleteken várunk szeretettel minden érdeklődőt.

Reggeli ima, Tóra olvasás, ima után Kidus.

Tripo porték szabadon / Tárlatvezetés / 04.01. @ Mazel Tov
ápr 1 @ 16:00 – 18:00


Tripo portrék szabadon – Tárlatvezetés Tripsánszki Dávid András vezetésével

A Tripo portrék szabadon c. összművészeti projekt keretein belül az elmúlt hetekben betekintést nyerhettünk egy kortárs festő mindennapjaiba. A program részeként a kiállítás menetét kronológiailag megfordítottuk, a helyszínen elkészült művekkel a sorozat a napokban vált teljessé. Ezúttal egy könnyed és fesztelen délutáni tárlatvezetésre invitálunk Benneteket, melyet maga a festő vezet.

„A portréfestészetre egy adott pillanatban érzett érzelem tükreként tekintek. A tekintet, a mimika elárul mindent. Mindent, amit az ember érez, hazudhatatlan. A legtökéletesebb kifejező eszköz számomra. A Tripo portrék szabadon című kiállítás kísérleti portrésorozatok gyűjteménye. Az emberben keletkező kettős érzelmeken át, az egymástól elkülöníteni próbált előítéletek párhuzamba állítása portrékon keresztül. Egy elmélkedés az emberi lélekből kiinduló indulatok kezelésére, elfogadására.
Honnan, hova tartunk és milyen belső lelki harcokat vívunk saját intoleranciánkkal és a társadalom által ránk rótt elvárásokkal.’

Végszó Csáki Judittal, vendég: Nádasdy Ádám @ Spinoza Színház
ápr 1 @ 19:00 – 20:30


Ez a címe a beszélgető-sorozatnak, amelyen Csáki Judit színkritikus, a Revizor kritikai portál főszerkesztője kérdez és a végszóhoz szokott alanyok válaszolnak: színészek, színházi emberek, filmesek, írók.

Vendég: Nádasdy Ádám

Jegyár: 2000,-

Spinoza Színház
1074 Budapest, Dob u. 15.
www.spinoza.hu
T: +36 1 413 7488

Pénztár:
Hétköznaponként: 14-18 óráig, előadások napján az előadás végéig
Hétvégén: az előadások előtt egy órával az előadás végéig

Ifjúsági Bál @ Goldmark hall- Goldmark terem
ápr 1 @ 20:00 – 22:30


Kedves Mindenki! ☺

A Somer, a Hanoar és a BBYO nagyon nagy örömmel jelenti be nektek legújabb közös programjukat, az Ifjúsági Bált! 🎉

A bál a Somerben már több évtizedes hagyomány, amiből idén egy még nagyobb eseményt szeretnénk létrehozni együtt. Természetesen az alapok nem vesznek el, de újdonságokkal is találkozhatnak azok, akik a múltban részt vettek a somer valamelyik estélyén.

A program a Goldmark teremben lesz (cím: 1075 Budapest, Wesselényi utca 7.). 20:00-kor lesz a kapunyitás és az esemény 22:30-ig tart.

Az este folyamán a következőkre számíthattok:

– Nyitóbeszéd
– A madrichok és mentorok nyitó tánca (Higgyétek el, erről kár lenne lemaradni 😉)
– Tánc minden mennyiségben és stílusban
– DJ Aaron
– Étel és ital stand (becsületkasszás)
– Tombola, melynek nyereményeit a program támogatói ajánlották fel (Ára: 100 Ft/db)
➕Még egy kis meglepetés! (Mindent, csak nem árulhatunk el!)

💃🏻A bálon úgy nevezett ‘dress code’ is lesz. Arra kérünk titeket, hogy alkalomhoz illően öltözzetek fel. A fiúknál öltöny és ing, a lányoknál pedig csinos ruha, öltözék. A helyszínen nem lesznek öltözők, így arra kérünk benneteket, hogy már a szép ruháitokban gyertek oda.🕺🏻

A est előtt tánc tanuláson is részt vehettek majd, ennek részleteit és további információkat is megtudtok hamarosan!

Mi már nagyon várjuk az egészet és borzasztóan izgatottak vagyunk, hogy lássunk mindenkit együtt csinos ruhákban táncolni, beszélgetni, nevetni! ❤

Puszilnak benneteket,

Madrichjaitok és Mentorjaitok

Az esemény támogatói: Bálint Ház, Gólem Színház, IKI, Csodák Palotája, MAZSIHISZ, Keksz

Havdalah (50 min) @ Budapest
ápr 1 @ 20:03 – 20:03
ápr
2
vas
630 forint @ Budapest
ápr 2 @ 08:00 – 20:00
Sportnap – Bét Sálom @ Bét Sálom Zsinagóga - קהילת בית שלום
ápr 2 @ 09:00 – 13:00


A program:
8-tól 9-ig reggeli ima,
9-től 11-ig bemelegítés és egy óra séta/kocogás/futás mindenkinek a saját célja/testalkata/erőnléte szerint Feneketlen-tónál.
11-től 12-ig kosárlabda meccs BS-Vendég.

9-től 12-ig ping-pong meccsek, elődöntők.
12-kor ping-pong döntő.
12:30-kor eredményhirdetés és fődíj SORSOLÁS.
12:30-tól 13:30-ig könnyű ebéd.

Nevezési díj: 1000,- /fő.
A fődíj egy 45.000 HUF-os sportóra.
A sorsoláson mindenki részt vesz, aki befizette a nevezési díjat és részt vett legalább az egyik sporteseményen.

Nevezés és további információ: bs.sportnap@gmail.com

BBYO
ápr 2 @ 10:00 – 12:00

Várunk minden 12-16 közötti tinédzsert, aki szeretne részt venni egy most induló, fantasztikus fiatal zsidó közösség építésében! Info: info@hillel.hu

A BBYO a Bnei Brit Youth Organization rövidítése, de ma már függetlenül működik a nevében szereplő Bnei Brit szervezettől. A BBYO egy pluralista zsidó ifjúsági világszervezet, melynek célja, hogy a 12-16 éves tinédzserek számára a következőket nyújtsa:
zsidó közösségi élmény (heti rendszeres tallkozók)
közösség iránti felelősségre tanítás (minden tag betölt egy feladatkört a szervezetben, amiért felelőséget vállal)
zsidó hagyományok, értékek őrzése (zsidó ünnepek közös megünneplése, tanulás, micve programok)
zsidó identitás építése
Junior vezetőképzés ( szakemberek bevonásával alapszintű vezetői képességek elsajátítása, pl. program és rendezvény felépítése és lebonyolítása, közönség előtti beszéd gyakorlása, angol nyelv gyakorlása más országbeli BBYO tagokkal).
nemzetközi szintű kapcsolat építés a BBYO tagjai között.

 

14183736_1192148870806254_8935608483892837366_n

Good Deeds Day – Falfestés a Heim Pál Gyermekkórházban @ Heim Pál Gyermekkórház
ápr 2 @ 10:00 – ápr 3 @ 17:00


Április 2-án a világon mindenhol valami jótékony cselekedetet hajtanak végre az emberek Good Deeds Day alkalmából.

Tégy Te is a jó ügyért itt Budapesten a Hillellel, és fessük ki együtt a Heim Pál utcai gyermekkórház egyik kórtermét!

Várunk mindenkit! 🙂

Talmud Tóra @ Frankel Zsinagóga
ápr 2 @ 10:00

TALMUD TÓRA

 

Óvodás korosztályt várunk szeretettel! Szilágyi Judit tartja a foglalkozásokat!