Szeged zsidó temetői – könyvbemutató


Ábrahám Vera: SZEGED ZSIDÓ TEMETŐI című kötetének bemutatója.
Helyszín: a Szegedi Zsidó Hitközség Díszterme (Gutenberg u. 20. I. emelet)
A szerzővel Dr. Lednitzky András beszélget.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A kötet a helyszínen megvásárolható.

Ábrahám Vera könyvtáros alapítója a Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuelről elnevezett könyvtárának. Évek óta foglalkozik a zsidóság mint tudományterület néhány kiemelt témakörével, törekszik a szakirodalom feldolgozására. Érdeklődési köre kiterjed a közösségek történetére, intézményeire, a kapcsolódó egyletek munkásságára. Tevékenységét szoros együttműködésben végzi a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi és kulturális antropológiai tanszékével és az OR-ZSE-val. Munkásságában felhasználja a témával foglalkozó szakemberek tanácsait, iránymutatását.
Schőner Alfréd, az OR-ZSE rektora írja személyéről: „nagy felkészültség, odaadó szorgalom, precizitásra való törekvés és szakmai alázat jellemzi munkálkodását. A múlt megmentésére törekszik.”
Először Somogy megyével foglalkozott, és jelent meg az ottani zsidó temetők világáról kötete. Felkutatta és restauráltatta a szegedi hitközség chevra Aranykönyvét, most Szeged izraelita temetőit vizsgálja, kiindulva a hitközség alapításától, a Chevra Kadisán, az egyleteken át sajátosságokig. Elemzi az egyes szakterületek tevékenységét, s párhuzamban levéltárt, az archívumot hoz létre a közösség számára. Bemutat vezetőket, rabbikat, jeles személyiségeket, idéz a történettel foglalkozó tudósokat, alkotókat. Bemutat hősi halottakat és emlékműveiket, szól mártírokról, a már elpusztult értékekről. Névmutatót ad az olvasó számára. Végezetül rögzíti a tragédiát: „a közel tizennégyezer sírhelynek csupán töredékét látogatják, hiszen vagy nem maradta utódok, vagy távol élnek őseik egykori hazájától és végső nyughelyétől. Ma már a sírsorok sem telnek…”
Írása hiánypótló, s mindezt önként, érdeklődésből, egy vallási közösség sorsáról közli. Elindítója a Könytári Tudományos Füzetek nevű kiadványnak, amelyhez pályázatokat ír. Sikeresen nyújtotta be anyagát a Rotschlid Alapítványhoz, a Szegedi Zsidó Hitközség irattári és anyakönyvi archívumának digitalizálásához
Elismerésként, korábban megkapta a közösség Löw Lipót emlékplakettjét, s most, a város Szeged Kultúrájáért kitüntetését aranygyűrűvel. Munkássága nélkülözhetetlen, értékőrző könyvét mindenki figyelmébe ajánljuk.