STETL – Orzse GT


Zenekarunk meghívást kapott az első Rabbiképző Zsidó Egyetem által szervezett Gólyatáborba!

További információ, a Rabbikézpő HÖKben

és a

[email protected]-on!!!